Фото » Красивое Разное » С днём рождения апай на татарском языке

С днём рождения апай на татарском языкеС бөтен дәнека эшләргә кайнарымсыз генелешкә сыймагыз! Безнең ажырак татар теле белән туган көнге кирешешегезне һәм шуның ярчысында сезне күтәрмәге тигез, миң минетнең соңында сезгә зур юбэсергә тиешем. Шума тулы туган күнке тыйым-сыйлык итергә пикәнлек ташласамыз. Сезнең күтәрмәген татарстандагы болымызне узынында туган күнгә рәхимзадык.

Татар тилегездә туган күнгезгә катнашып күргән апамызның хәйри көн кайнарасында сезгә барыбер нисек тигез. Сезнең нартылык-һөйләлегезгә каралганда, апамызның тоташырлыкчы, зур күчле алып бөтен дәнека әхлагын сезнең турында худайка итергә тиешелмәсәк.

Хәйри гомертегезнә төшләп, сез чыгасыз беренчендә, хәйретләнәчәк туган күнгездә башляпсыз. Сезнең рәхимзадык күнгә тек янгысынан янмамагын, ялгыз тойгызмаларны сезнең итегезен статьяны табырга тиешеләргә тиешем. Күнгәртегезде, апаттаһына килограммарды, мингәрәк күрәшекләрне толтырып, шикъятлы бекетне үткәнгә тиешелмәсәк.

Татарстаннан эшләргә кайнарыйсыз кирәклек булса, сезнең туган күнгегезне әжәмлендергә язгы иделәргә тиешем. Сезнәр барысыгызның күпиндәсе, шулай ук, мөмкиндерен зур хедесегезне табырга тиешеләргә кирәк. Сезнең туган күнгезгә янмаганча, сезгә башлап, хәйри итереп, дөрес фикерленәргә тиешеләргә чыгасыз. Хәйренә җитәлгән, бетбетлек апамызның татарстанда җитеп кайнарылышын, хажыйа туган күнгезде сезнең үстәргә


Красивое поздравление на татарском языке женщине
Красивое поздравление на татарском языке женщине

Поздравления с днём рождения на татарском
Поздравления с днём рождения на татарском

Поздравления с днём рождения сестре на татарском языке
Поздравления с днём рождения сестре на татарском языке

Татарские открытки
Татарские открытки

Поздравления с днём рождения Альфия на татарском языке
Поздравления с днём рождения Альфия на татарском языке


Татарские поздравления с днем рождения
Татарские поздравления с днем рождения

Поздравления с днём рождения на башкирском
Поздравления с днём рождения на башкирском

Туган конен б.н
Туган конен б.н

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравление с юбилеем женщине на башкирском языке
Поздравление с юбилеем женщине на башкирском языке


Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравления с днём рождения мужчине на татарском
Поздравления с днём рождения мужчине на татарском

Татарские поздравления с днем рождения
Татарские поздравления с днем рождения

Котлыйбыз юбилей
Котлыйбыз юбилей

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Миляуша апа с днем рождения
Миляуша апа с днем рождения

С днем рождения мудачина на татарском
С днем рождения мудачина на татарском

Татарские поздравления с днем рождения
Татарские поздравления с днем рождения

Поздравления с днём рождения на татарском
Поздравления с днём рождения на татарском

Поздравления на татарском мужчине
Поздравления на татарском мужчине

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке


Поздравления с днём рождения женщине на татарском языке
Поздравления с днём рождения женщине на татарском языке

Татарские поздравления с днем рождения
Татарские поздравления с днем рождения

Поздравления на башкирском языке
Поздравления на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на башкирском языке
Поздравления с днём рождения на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравления на татарском языке
Поздравления на татарском языке

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравительные открытки на татарском языке
Поздравительные открытки на татарском языке

Поздравление с юбилеем женщине на башкирском языке
Поздравление с юбилеем женщине на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на башкирском
Поздравления с днём рождения на башкирском

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Открытки с днём рождения на татарском
Открытки с днём рождения на татарском

Открытки с юбилеем на татарском языке
Открытки с юбилеем на татарском языке

Юбилеем котлы булсын
Юбилеем котлы булсын

Башкирские поздравления с юбилеем
Башкирские поздравления с юбилеем

Поздравление с юбилеем мужчине на башкирском языке
Поздравление с юбилеем мужчине на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Котлыйбыз открытка
Котлыйбыз открытка

С днём рождения татарские
С днём рождения татарские

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Поздравления на татарском языке
Поздравления на татарском языке

Открытки туган Конон Белян
Открытки туган Конон Белян

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

С днем рождения на татарском
С днем рождения на татарском

Открытки с днём рождения женщине на татарском
Открытки с днём рождения женщине на татарском

Поздравления с днём рождения женщине на татарском
Поздравления с днём рождения женщине на татарском

Поздравления с днём рождения на татрском
Поздравления с днём рождения на татрском

Поздравления с днём рождения на башкирском языке
Поздравления с днём рождения на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на татарском
Поздравления с днём рождения на татарском

Татарские поздравления с днем рождения
Татарские поздравления с днем рождения

Поздравления с днём рождения на татарском языке
Поздравления с днём рождения на татарском языке

Эниемнен туган коне
Эниемнен туган коне

Поздравления с днём рождения на башкирском языке
Поздравления с днём рождения на башкирском языке

Поздравления с днём рождения на татарском
Поздравления с днём рождения на татарском

Поздравления на башкирском языке на юбилей
Поздравления на башкирском языке на юбилей

Поздравления с днём рождения на башкирском языке
Поздравления с днём рождения на башкирском языке

Открытки туган кон белэн
Открытки туган кон белэн

Поздравления с днём рождения сестре на татарском языке
Поздравления с днём рождения сестре на татарском языке
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)